Regulamin

Sklep internetowy działający pod nazwą  www.w1gk.com, prowadzony jest przez firmę Wojciech Koszyk W1 GK  jest zarejestrowaną działalnością gospodarczą przy ul. Ogrodowej 9/42 w Gorlicach, i siedzibie o tym samym adresie.

NIP: 7382164861

REGON: 520186901

 1. W1 GK prowadzi sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub przez sklep on-line. Wyślij e-maila ze szczegółami zamówienia. Po złożonym zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem zamówienia. Pamiętaj, aby ustalić szczegóły zamówienia przed jego dokonaniem.
 3. Realizacja zamówienia następuje od momentu otrzymania wpłaty na konto firmowe
 4. Czas realizacji zamówienia to około 48 godzin.
 5. Wszystkie ceny podawane są w PLN
 6. Za produkty Kupujący może zapłacić gotówką lub przelewem bankowym na numer rachunku:  83 1020 3453 0000 8102 0332 3516
 7. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Faktura wysyłana jest na życzenie w formie elektronicznej.
 8. W momencie wysłania przez Kupującego zamówienia, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest usługa wymieniona w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 9. Umowa sprzedaży towarów i usług zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 10. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozywającego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 11. Informujemy, że dane osobowe podane w zamówieniu, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy Klient ma prawo do modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 12. Zwrot towaru. Zwrot towaru może nastąpić, gdy termin nie przekracza 14 dni od daty zakupu.
 13. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien jak najszybciej skontaktować się z firmą Wojciech Koszyk W1 GK drogą e-mailową contact@w1gk.com i odesłać towar na nasz adres. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy. W przypadku produktów zniszczonych reklamacje nie są nieuwzględniane.

 

Wysyłając zamówienie dokonujesz zakupu i tym samym akceptujesz regulamin, który znajduje się na stronie www.w1gk.com